Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Ny funktionalitet och förändrade leveransplaner för JAS 39E

FMV och Saab har tecknat ett avtal om ny funktionalitet och förändrade leveransplaner för JAS 39C/D och JAS 39E. Avtalsvärdet är cirka 5,8 miljarder kronor och syftar till att möjliggöra parallell utveckling och drift av de två stridsflygsystemen.

År 2013 tecknade FMV och Saab avtal om anskaffning av 60 stycken JAS 39E. Avtalet har uppdaterats vid flera tillfällen tidigare, bland annat för att nyanskaffa enheter och komponenter som tidigare planerades att återanvändas i takt med att JAS 39C/D-flygplanen togs ur drift. I Försvarsbeslutet 2020 beslutades om förlängd drift av JAS 39C/D parallellt med JAS 39E.

– I ett så långt och komplext utvecklingsprojekt som JAS 39E hinner omvärlden förändras under projektets gång. De senaste årens ytterligare försämrade säkerhetspolitiska läge, som kulminerade med Rysslands anfall av Ukraina, har tydliggjort behovet av en stark stridsflygförmåga över tid. FMV och Försvarsmakten arbetar nära huvudleverantören för att säkra de materiella förutsättningarna för stridsflygförmågan under lång tid framåt och därmed väsentliga delar av Sveriges luftförsvarsförmåga, säger Lars Helmrich chef för FMV:s verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel.

För att möta framtida hot införs i JAS 39E bland annat förändringar i systemen för telekrig, radio och radar. JAS 39E driftsätts i FMV:s regi under hösten 2023, vilket kommer öka flygutprovningskapaciteten och lägga grunden för Försvarsmaktens införande av systemet under andra halvan av 2020-talet.

– Det här avtalet ger förutsättningar för att fortsätta operera och anpassa JAS 39C/D i takt med omvärldsutvecklingen samtidigt som utvecklingen och driftsättningen av JAS 39E fortgår. JAS 39E, inklusive de förändringar vi nu inför, kommer att blir ett mycket starkt tillskott när systemet tillförs Flygvapnet, avslutar Lars Helmrich.

Publicerad: 2023-09-12