Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Ny snabbskjutande kulspruta i omfattande ramavtal

FMV har tecknat ett ramavtal med Equipnor AB för snabbskjutande kulspruta åt amfibiebataljonerna. Systemet kommer inledningsvis beväpna Stridsbåt 90, men kan i förlängningen även bli aktuell för andra delar inom Försvarsmakten.

Kulsprutan, som tillverkas av Dillon Aero Inc. är eldriven och kan avfyra omkring 3000 skott per minut. Det ger bättre förutsättningar att träffa mål när den avfyrande plattformen är i rörelse och är önskvärt när till exempel stridsbåtarna går i hård sjö. Den höga eldhastigheten ger också bättre förutsättningar att på kort tid uppnå lokal eldöverlägsenhet, vilket underlättar för förbandet att lösa sina ordinarie stridsuppgifter.

Processen att anskaffa ett nytt understödsvapen för amfibiebataljonerna inleddes redan under 2012 när FMV genomförde de första testerna av olika system. Flertalet tester har sedan följt för att säkerställa att det upphandlade systemet är lämpat för en rad olika stridssituationer.

– Vi ser att det här systemet kommer att väsentligt öka eldkraften från enskild enhet. Det fungerar väl ihop med befintlig materiel och blir ett välkommet tillskott i Försvarsmakten, säger Patrik Almqvist, projektledare på FMV.

Snabbskjutande kulspruta monterad på en Stridsbåt 90

Kulsprutan kommer inledningsvis beväpna Stridsbåt 90, men ramavtalet kommer kunna nyttjas för avrop av hela Försvarsmakten. Foto: FMV

Modern materiel till amfibieförbanden

Amfibiebataljonerna är mitt uppe i en stor förändring och FMV:s uppdrag är att rusta förbanden med modern materiel. Inom Amfibiebataljon 2030, som satsningen på amfibieförbanden kallas, ska en rad olika system anskaffas och merparten är just nu inne i en förberedelse- eller produktdefinitionsfas. I det sammanhanget blir den nya kulsprutan ett av de första systemen att anskaffas och som redan på kort sikt ökar förbandens förmåga.

Avtalet är ett ramavtal som kommer kunna nyttjas för avrop av hela Försvarsmakten.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang från alla inblandade. Vi har fått till en bra laganda och har lyckats nå våra mål i tid trots ett pressat schema, säger Frida Ollas, strategisk inköpare på FMV.

Ramavtalet omfattar en hel systemlösning och det finns möjlighet att efter behov avropa extra tillbehör som sikten, laserpekare och annan utrustning.

Initialt sträcker sig avtalet till 2026 med möjlighet att förlänga två år i taget. Det totala värdet uppgår till omkring 300 miljoner kronor under avtalstiden.

Fakta snabbskjutande kulspruta

  • Modell: Dillon Aero M134D
  • Kaliber: 7,62 mm
  • Eldhastighet: cirka 3 000 skott per minut
  • Räckvidd: cirka 1 000 m

Läs mer om hur FMV bidrar till amfibiebataljonernas förmåga: Amfibiebataljon 2030

Publicerad: 2023-05-23