Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nya generationens taktiska datalänk för luft- och sjöläget

FMV har lämnat över de första Länk 16 JTRS-terminalerna till Försvarsmakten. Länk 16 är kärnan i ledningen av luftstridskrafterna, med installationer i flyg-, marin- och luftvärnsplattformar.

– Det är ett mycket viktigt system för samverkan. Överlämningen av de nya terminalerna, som benämns MIDS JTRS, är en milstolpe och ett generationsskifte för Länk 16, säger Mårten Lindgren, FMV verksamhetsområde Ledningsmateriel.

Länk 16-systemet är standardiserat av både USA och NATO. FMV påbörjade anskaffning och implementering runt 2006.

– Det är det här systemet vi använder både nationellt och när vi övar tillsammans med andra nationer, för att få en gemensam sekundaktuell bild av luft- och sjöläget, säger Mårten Lindgren.

Länk 16 används inom hela Försvarsmakten och finns installerat på flygplan, luftvärn och fartyg, som till exempel JAS 39, LvS 103 och Visbykorvetterna.

Länk 16 knyter ihop förmågan, oavsett om det är på flyg eller fartyg, och systemet kan länka vidare till infrastruktur som finns i sjö- och stridsledningscentraler.

– Man kan säga att om Försvarets telenät, FTN, är nervsystemet på marken, så är Länk 16 nervsystemet i luften.

Öppnar möjligheter

De nya terminalerna anskaffas via FMS, Foreign Military Sales. De kan beskrivas som radioapparater, där man istället för traditionellt tal överför enbart data.

– MIDS JTRS-terminalerna är en ny generation där funktionaliteten helt ligger i mjukvara, så kallad Software Defined Radio. Ungefär som en mobiltelefon, som också styrs mer och mer av mjukvara. Det här öppnar möjligheter för att i framtiden nyttja systemet på nya sätt, säger Mårten Lindgren.

Bilden visar en MIDS JTRS-terminal.

I MIDS JTRS-terminalerna ligger funktionaliteten helt i mjukvara, så kallad Software Defined Radio. Foto: Data Link Solutions L.L.C

Publicerad: 2022-11-02