Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV vässar tekniken för tester

Radarsystemen vid FMV:s provplats i Vidsel i Norrbotten uppgraderas för drygt 100 miljoner bara under 2021. Det göra att provplatsen kan följa med i den snabba utvecklingen av hård och mjukvara som finns i dagens och morgondagens militära flygsystem, bomber och robotar.

FMV:s provplats i Vidsel har fått det första av två system som kombinerar radar och optiskt mätsystem. Dessa kommer ersätta äldre utrustning som fasas ut och de kommer att tillföra större noggrannhet, längre räckvidd, möjlighet att följa flera testobjekt samtidigt och leverera data med mindre väderbegränsningar.

Detta är en del i en större uppgradering av provutrustningen som sker över flera år.

- Det känns bra att vi kan möta kundernas krav på att kunna skjuta skarpa prov med mindre väderberoende och att kunna följa flera objekt samtidigt. Systemet har modernare signalbehandling och det går att få ut mycket mer detaljerade data om testobjekten, säger Henrik Andersson, projektledare T&E Vidsel.

Henrik Andersson

Med vinkelnoggrannhet på 0,1 milli-radianer och optiskt noggrannhet på 0,025 milli-radianer kan T&E Vidsels nya precisions-mätradar bland annat leverera mycket detaljerade data om testobjekten, berättar projektledaren Henrik Andersson.

Kombinerar radar med optiska mätegenskaper

Systemet är mobilt och kan fjärrstyrdas över nätverk, vilket gör att det kan stå längre in i riskzon och därigenom leverera bättre mätdata. Och som de äldre systemen ger det precisionsledning under proven vilket ger säkerhet vid skjutningar, levererar kunddata om hur testobjekten beter sig och håller reda på var objekten ramlar ner så att det går att leta upp dem för analys och för miljö- och personsäkerhet.

I samband med upphandlingen av det nya systemet upptäckte Henrik Andersson och kollegorna i projektet att leverantörerna kunde gifta ihop precisions-mätradarn med optisk förmåga.

-Fördelen med det är att vi kan uppdatera en av våra äldre teodoliter på samma gång. Flera av dessa ska bytas efter hand, men redan nu har vi en ny optiskt förmåga, säger Henrik Andersson.

Stor investering i ny provutrustning

Totalt investerar FMV över 100 miljoner kronor bara under 2021 i ny teknik. Det här är nödvändigt förklarar provplatschefen Stefan Kriegholm.

-Vi får kapacitet att testa nya militära system, både svenska och andra länders. Det göra att vi kan följa med i den utveckling av hård och mjukvara som finns i dagens och morgondagens militära flygsystem, bomber och robotar.