Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nytt ramavtal för stabstält till Försvarsmakten

FMV har upphandlat ett nytt ramavtal med Svensk konstruktionstjänst AB, Svekon, om stabstält till Försvarsmakten. Upphandlingen omfattar design och framtagande av ett helt nytt tält. De första 300 tälten är redan beställda och leverans till Försvarsmakten sker under andra kvartalet 2025.

De nya tälten ska ersätta Försvarsmaktens nuvarande Stabstält 22. Några av förbättringarna är att tälten bland annat kommer att förses med innergolv och få en ny modern tältväv. Uppvärmning av tälten kommer även fortsättningsvis att kunna ske med vedeldad kamin.  

Leverantören Svekon kommer att samarbeta med Tekonf AB med att ta fram det nya tältet. Ramavtalet ger FMV och Försvarsmakten möjlighet att avropa 1300 kompletta tält, varav de första 300 alltså redan är beställda. 

Publicerad: 2023-12-04