Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Omfattande tester för ett nordiskt stridsuniformssystem

”De sex månader långa användartesterna av nya stridsuniformer som nu avslutas är det överlägset mest omfattande testet av stridsuniformer som utförts av något av länderna i Norden”. Det säger Gaute Espeland som är ansvarig för testerna i det gemensamma nordiska stridsuniforms-projektet.

William, Tilde, Viktor och Amanda vid Amf 1

”Det känns bra att vara med och påverka valet av ny uniform genom de synpunkter vi ger under testerna”. Det säger William, Tilde, Viktor och Amanda vid Amf 1, som är fyra av cirka hundratalet svenska soldater som under sex månader var med och testade leverantörernas förslag till ny stridsuniform.

Mer än 420 soldater i Danmark, Finland, Norge och Sverige har deltagit i testerna av stridsuniformssystem från flera leverantörer.

– Alla konfigurationer har testats av professionella soldater och värnpliktiga, både manliga och kvinnliga, säger Gaute Espeland, från Norge och den som sammanhåller alla tester.

Systemen har tre konfigurationer, europeisk för nordiskt klimat, en djungelkonfiguration för varmt och fuktigt klimat samt en ökenkonfiguration för varmt och torrt klimat. För den europeiska konfigurationen startade testerna i december 2019.

Mycket att vinna med testerna

De sex månader långa testerna ger en stor fördel, både för det vinnande anbudet och för de nordiska väpnade styrkorna, det menar major Magnus Hallberg, från Markstridsskolan i den svenska försvarsmakten, som leder arbetsgruppen för användare i NCU-projektet.

– Vi ville se till att systemen testades under de förhållanden som de kommer att fungera i dagligen. Alla nationer fick lika många uppsättningar uniformer att testa och soldaterna har fått svara på enkäter om systemens prestanda.

För att testa djungel- och ökenkonfigurationerna åkte danska soldater till Australien för att genomföra en koncentrerad testperiod under både mycket fuktiga och torra förhållanden.

– Vid den träningsanläggning i Queensland där en del av testerna gjordes är nederbörden i mars i medeltal 752 mm och temperaturen runt 30 grader. Det är varmt och fuktigt och mycket tuffa förhållanden för ett uniformssystem att fungera i, säger Magnus Hallberg.

Utvärdering leder fram till kontrakt

NCU-projektet avslutar nu användartesterna, det är den tredje och sista utvärderingen som genomförs i upphandlingsprojektet av den gemensamma nordiska stridsuniformen.

– Användartesterna är bara en del av testerna, men det absolut viktigaste, säger Magnus Hallberg.

De olika systemen som ingår i upphandlingen har också testats i kylkammare och genomgått upprepade tvätt-prover. Tekniska experter från alla fyra länder granskar testuniformerna ur slitagesynpunkt efter testerna. Sedan sammanställs alla data och utvärderas utifrån de krav som ställts på prestanda.

De återstående anbudsgivarna lämnar under hösten 2020 sitt bästa och slutliga anbud som projektet sedan utvärderar och sammanställer tillsammans med resultatet från samtliga tester.

– Projektet har än så länge lyckats hålla fast vid den uppgjorda tidplanen trots de begränsningar som Covid-19 utgör och vi arbetar hårt för en kontraktssignering i januari 2021, säger Tor Inge Thun, från Norge, som är övergripande projektledare i fyrnationsprojektet.

– Innan vi kommer dit finns det en hel del data som ska utvärderas och vi kan tillkännage en kontraktstilldelning.

De första leveranserna är planerade att inledas i slutet av 2021.

Soldater i övning på ett fält i uniform

– Vi ville se till att systemen testades under de förhållanden som de kommer att användas i dagligen. I de enkäter som soldaterna fyllde i under testerna ville vi ha deras brutalt ärliga syn på hur uniformssystemen fungerar i olika sammanhang. Det säger major Magnus Hallberg vid Markstridsskolan i Kvarn, och den som ansvarar för arbetsgruppen för användare inom NCU-projektet.

Soldater i uniform
Soldat i uniform
Soldater i uniform under övning

Publicerad: 2020-05-29