Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Överenskommelse om att utveckla samarbete med Storbritannien

Den 17 oktober tecknade FMV och The United Kingdom Defence and Security Exports, UKDSE, ett så kallat Statement of Intent, Sol, för att utveckla ett statligt och industriellt samarbete för att främja gemensamma försvarsexportmöjligheter.

Signeringen skedde ombord på HMS Queen Elizabeth under hennes besök i Göteborg. Genom Sol kommer FMV och UKDSE etablera ett strukturerat forum för försvarsexport och industriellt samarbete för att utforska potentiella exportmöjligheter i både Sverige och Storbritannien, samt gemensamma exportmöjligheter globalt.

Detta Statement of Intent bygger på det nya omfattande strategiska partnerskapet, som signerades den 13 oktober 2023 på Gotland, av Storbritanniens och Sveriges statsministrar.

– Storbritannien och Sverige, med våra respektive försvarsindustrier, har nära samarbeten inom flera materielområden. Den här överenskommelsen ökar möjligheterna för gemensamma exportansträngningar. Det bidrar till en effektiv materielförsörjning och därmed till att stärka våra respektive försvarsmakters förmågor, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. 

Strategiskt parnterskap mellan Sverige och Storbritannien

 

Publicerad: 2023-10-23