Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Ramavtal för Försvarsmaktens vädertjänst

FMV upphandlar ramavtal för vidmakthållande av informationssystemet till Försvarsmaktens vädertjänst. Ramavtalet kan komma att omfatta drygt sex år om alla optioner utnyttjas.

Skärmbild från vädertjänsten

Försvarets materielverk är leverantör av vidmakthållandetjänster till vädertjänstens infosystem inom Försvarsmakten. För stöd i detta arbete har FMV upphandlat ett nytt ramavtal med tillhörande optioner. Avtalet sluts med Combitech.

De tjänster som omfattas av ramavtalet är: tjänsteleverans, projektledning och administration, konfigurationsledning, underhållsberedning, felavhjälpning, driftstöd, systemstatusuppföljning samt tjänster kopplat mot produkter som nått slutet av sin livscykel. Det finns även möjlighet för FMV att avropa tjänster för modifiering, utbildning, teknisk dokumentation samt utredningar.

Ramavtalets totala varaktighet kan komma att uppgå till drygt sex år om samtliga förlängningsoptioner nyttjas. Den maximala inköpsvolymen för detta ramavtal inklusive optioner är cirka 70 miljoner kronor.