Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Rymdprojekt ska utveckla satellitteknik med hjälp av AI

FMV har tecknat ett samarbetsavtal med Danmarks försvarsministerie om gemensamt deltagande i ett rymdprojekt. Projektet, som heter Bifrost, är ett demonstratorprojekt som syftar till att studera och utveckla satellitteknik med hjälp av AI.

Projektet sker på uppdrag från Försvarsmakten inom området forskning och teknikutveckling rymdsystem, med syfte att utveckla förmågor och kompetens inom rymdområdet.

– Målet är att utveckla satellitteknik som ska ge tidiga varningar vid detektion av till exempel skepp, flyg, oljeutsläpp och skogsbränder, säger Emelie Stark, projektledare inom rymd på FMV.

I projektet ska man designa och bygga en satellit, som sedan ska skickas upp och i omloppsbana utföra tester av rymdbaserad AI för realtidsprocessering av sensordata. Satelliten kommer ha flera sensorer och med hjälp av AI-teknologin snabbare kunna bearbeta och sortera stora mängder data.

– Det handlar bland annat om avancerad bild- och signalanalys. Satelliten kommer också att testa kommunikationsmedel direkt mellan olika satelliter för att uppnå realtidsåtkomst till underrättelsedata, säger Emelie Stark.

Under tiden satelliten är i omloppsbana kommer AI-tekniken att testas, utvärderas och justeras för att se hur den kan optimeras.

Viktigt projekt

Projektet är ett samarbete mellan de båda ländernas försvarsmyndigheter, industri och forskningsinstitut. I projektet samarbetar även FMV med det svenska företaget Unibap, som tar fram omborddatorn på satelliten.

– På FMV växer rymdområdet och det öppnar upp för helt nya förmågor för Försvarsmakten. Bifrost är ett viktigt projekt för Försvarsmaktens teknikutveckling inom rymd och vi är glada att få göra det tillsammans med Danmarks försvarsmyndigheter, säger Eva Hagwall, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör, FMV.

Publicerad: 2023-07-07