Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Stort internationellt deltagande under COLDDIVEX 2023

Ett 60-tal personer från sex nationer deltog under FMV:s och Försvarsmaktens årliga vinterdykvecka COLDDIVEX 2023 i Boden. Syftet var att prova utrustning och gemensamt bidra till utvecklingen av den subarktiska dykförmågan.

Dykare under isen.

Dykare från USA, Kanada, Finland och Sverige deltog under vinterdykveckan COLDDIVEX 2023 i Boden. Provveckan arrangerades gemensamt av FMV och Försvarsmakten. Foto: Victor Daggberg/Berg Film AB

För andra gången har FMV Naval Test Ranges (FMV NTR), T&E Marins benämning i internationella sammanhang, och Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum, FM DNC, gemensamt arrangerat vinterdykveckan COLDDIVEX.

Under en vecka i februari deltog dykare från USA, Kanada, Finland och Sverige samt representanter från försvarsföretag inom dykbranschen från Storbritannien, Tyskland och Sverige. Noterbart är att USA deltog med omkring 20 personer och representerades av både US Navy och US Marine Corps. Bland de svenska deltagarna märktes bland annat Marinstaben.

Ett 60-tal personer från totalt sex nationer, fyra försvarsmakter och fyra dykföretag närvarade för att prova dykutrustning och bidra till utvecklingen av den subarktiska dykförmågan. Deltagarantalet innebär en signifikant utökning och internationalisering sedan förra årets första gemensamma genomförande då ett 20-tal personer deltog från FMV, Försvarsmakten, Polisen och ett svenskt dykföretag.

Dykare förbereder sig för dykning i isvak.

Årets vinterdykvecka i Boden besöktes av ett 60-tal personer från totalt sex nationer. Foto: Victor Daggberg/Berg Film AB

Syftet med provveckan är att bidra till utvecklingen av dykutrustning så att det säkerställs att materielen uppfyller tekniska, funktionella och säkerhetsmässiga krav samt att den är operativt användbar för sitt ändamål. Därigenom bidrar COLDDIVEX till att de deltagande försvarsmakterna i förlängningen får en utökad operativ förmåga.

Ett mycket viktigt steg i detta, och som är unikt för COLDDIVEX, är att de deltagande försvarsmakterna själva förutsättningslöst och utan kommersiella åtaganden får prova företagens materiel under subarktiska operativt unika förhållanden.

– Försvarsmakten ska omsätta nästan samtliga humandyksystem under de kommande åren, så det är därför viktigt att vi får en tidig uppfattning om vad marknaden kan erbjuda. COLDDIVEX är ett utmärkt tillfälle för nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete inom en verksamhet som kräver hög säkerhet, kvalité och laganda, säger kommendörkapten Anders Westerberg, Chef FMV T&E Marin.

Under veckan provades och utvärderades en rad olika tekniska lösningar såsom öppna och slutna dyksystem, dykregulatorer, andningsventiler och elektrifierade värmeunderställ. Vidare utbyttes erfarenheter från dykning i subarktiskt klimat.

– Att genomföra praktisk dykverksamhet under realistiska förhållanden med både slutanvändarna och industrin ger oss en unik möjlighet att tydliggöra och motivera vår kravställning till industrin. Samtidigt får vi bättre insyn i vilka möjligheter och begränsningar som finns när det gäller det tekniska, säger Elisabeth Dahlqvist, projektledare vid VerkO Marinmateriel UV Dykeri & Ubåtsräddning, som medverkade på plats och stöttade förberedandet och genomförandet av COLDDIVEX.

Publicerad: 2023-02-17