Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Sverige får ett av EU:s beredskapslager

Ett av EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel inom programmet RescEU förläggs till Sverige. Det har EU beslutat.

Det var i somras som MSB fick regeringens uppdrag att ansöka om att få ett av lagren till Sverige. Ansökan skickades in i samarbete med FMV och Socialstyrelsen.

Beredskapslagren stödjer hela EU:s samlade förmåga. Men att ett förläggs till Sverige innebär att FMV får större personella resurser på området vilket ökar Sveriges redundans.

Anja Clausin
Affärsdirektör och chef för marknad och inköp på FMV

FMV kommer att stå för kravställning, upphandling, inköp, kvalitets- samt leveranskontroll. Socialstyrelsen stödjer genom att sätta regelverk och besluta vad lagret ska innehålla och MSB lagerhåller och distribuerar.

RescEU är ett initiativ inom EU som syftar till att bygga upp beredskapslager för att möta medlemsstaternas behov av skyddsutrustning, sjukvårdsmateriel som handskar och visir och medicintekniska produkter som respiratorer/ventilatorer.

Uppdraget sträcker sig under fem år. Under första året beräknas cirka fem personer rekryteras till FMV. Budgeten för uppdraget ligger på 38 miljoner Euro varav den största delen utgörs av kostnader för materielinköp till lagret. Lagret kommer att inrymmas i MSB:s befintliga lokaler i Kristinehamn.

Presskonferens på MSB om RescEU. Från höger Anneli Bergholm-Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, Lena Hallengren, socialminister, på länk från Bryssel Paraskevi Michou, generaldirektör rescEU, EU-kommissionen, Anja Clausin, affärsdirektör, FMV samt Erik Magnusson, inköpschef, Socialstyrelsen

Presskonferens på MSB om RescEU. Från höger Anneli Bergholm-Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, Lena Hallengren, socialminister, på länk från Bryssel Paraskevi Michou, generaldirektör rescEU, EU-kommissionen, Anja Clausin, affärsdirektör, FMV samt Erik Magnusson, inköpschef, Socialstyrelsen. Foto: Anders J Andersson.

Beredskapslagret ska tjäna hela EU. Det innebär att alla som vill ta del av materiel måste ansöka hos EU. Detta gäller även Sverige. Tidigare har Tyskland och Rumänien blivit utvalda. Förutom Sverige tillkommer nu även Danmark, Ungern och Grekland i detta skede.

– Många olika delar av FMV kommer att involveras i EU-uppdraget. Jag ser fram emot att starta upp detta viktiga uppdrag tillsammans med våra duktiga medarbetare på FMV och våra samarbetsmyndigheter MSB och Socialstyrelsen, säger Anja Clausin.

Publicerad: 2020-09-22