Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Sverige går med i Nato - ger nya möjligheter inom materielområdet

Sverige har beviljats medlemskap i Nato. För FMV bedöms medlemskapet medföra positiva effekter för utvecklingen av svensk materielförsörjning och försörjningstrygghet, vilket bidrar till säkerheten i vårt närområde.

– Det är ett mycket välkommet besked att Sverige nu är medlem i Nato. Jag är övertygad om att medlemskapet ger många nya möjligheter för Sverige inom materielområdet, både vad gäller utveckling av vår försvarsförmåga och för svenska försvarsföretag. Det ger även en möjlighet att bidra med svenska erfarenheter inom dessa områden, säger Göran Mårtensson, generaldirektör för FMV.

Sedan 2014 har Sverige haft ett individuellt partnerskap med Nato, som Enhanced Opportunities Partner, EOP, och sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka även status som så kallad invitee. I dessa roller har FMV deltagit i ett 80-tal av Natos arbetsgrupper och arbetar redan tillsammans med medlemsländerna inom bland annat standardisering och kvalitetssäkring.

– FMV har vidtagit en rad förberedande åtgärder för en smidig övergång från partnerland till allierad. Vi förväntar oss en intensiv period med mycket arbete för att snabbt komma in i relevanta processer och bidra som ny medlem, säger Göran Mårtensson.

​Som Nato-allierad kan Sverige fullt ut delta i Natos arbetsgrupper, kommittéer och samarbeten som rör materiel. Det kommer att innebära ett ökat behov av fördjupad myndighetssamverkan, samt mer omfattande materielsamarbeten och gemensamma upphandlingar med övriga allierade. Här bedöms Sveriges ledande position inom teknikutveckling och innovation bidra till Natos försvarsförmåga och i det sammanhanget blir FMV:s roll avgörande.

Viktiga materielsamarbeten inom Nato

  • NATO Support and Procurement Agency, NSPA: Genom NSPA kommer Sverige ha möjlighet att ta initiativ till nya partnerskap inom materielområdet, vilket ökar möjligheterna för gemensam anskaffning och stärker svenska företags möjlighet att delta i upphandlingar.
  • Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA: Syftet med det nyligen startade DIANA är att utnyttja kommersiell teknik med både militära och civila användningsområden för försvars- och säkerhetsändamål. Här väntas Sverige kunna bidra med innovationskraft och en industri i teknikens framkant.
  • NATO Communications and Information Agency, NCIA: Som Nato-medlem kommer Sverige i högre grad kunna ta stöd av NCIA för tjänster och materiel vad avser IT- samt ledningssystem.

Publicerad: 2024-03-11