Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Sverige går med i forsknings- och utvecklingsprogram för pansarfordon

Sverige tar ytterligare ett steg i anskaffningen av nya pansarterrrängbilar genom att ansluta till Finland och Lettland i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsavtal. I det så kallade CAVS-programmet ingår finska företaget Patria och samarbete är fortfarande öppet för fler länder att gå med i.

Pansarterrängbil för trupptransport

Hittills har FoU-arbetet lett fram till en gemensam plattform och en version för trupptransport som uppfyller de gemensamma krav som programdeltagarna ställt.

CAVS-avtalet för forskning och utveckling skrivs på.

Forsknings- och utvecklingsavtalet för nya pansarterrängbilar skrevs på av från vänster; Göran Mårtensson, generaldirektör FMV och National Armaments Director för Sverige, Mārtiņš Paškēvičs, National Armaments Director för Lettland, major general Jari Mikkonen, chef för finska Logistic Defence Command, Jussi Järvinen, Executive Vice President Patria Land Oy och Mats Warstedt, Senior Vice President Patria Land Oy.

Sverige har anslutit sig till det forsknings- och utvecklingsavtal som Finlands försvarsministerium, Lettlands försvarsministerium och industriföretaget Patria Land Oy har tecknat angående nya pansarfordon. Avtalet har benämningen Common Armored Vehicle System (CAVS).

- Genom att ansluta till FoU-avtalet får Sverige del av det som tagits fram inom programmet. Sverige kommer att ersätta Finland och Lettland med cirka 3,1 miljoner euro för tidigare kostnader, säger Mikael Frisell, chef armémateriel FMV.

CAVS är ett multinationellt samarbetsprogram som syftar till att utveckla ett pansarfordonssystem baserat på de inblandade ländernas gemensamma krav. Patrias 6x6-fordon har tidigare valts som chassiplattform för det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Hittills har FoU-arbetet lett fram till en gemensam plattform och en version för trupptransport som uppfyller de gemensamma krav som programdeltagarna ställt. Forsknings- och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att ta fram ytterligare varianter med olika funktioner, som ledning, ambulans och granatkastare. Ett livscykelstödsystem för fordonssystemet kommer även att tas fram.

- Vi kommer att genomföra analyser kring svenska krav på förmågor och se vilka nationella anpassningar som kommer att behövas i de vagnar som Sverige ska ha, säger Håkan Larsson, projektledare FMV.

Analyserna kommer att ligga till grund för kommande ramavtal inom CAVS-programmet där FMV anskaffar fordon för att möta Försvarsmaktens tillväxt och behov.

Fakta  

Programmet Common Armored Vehicle System (CAVS) är ett Forsknings och teknikutvecklings-program enligt artikel 13 i EU-direktivet om försvars- och säkerhetsupphandling 2009/81/EG.
Syftet är kostnadsdelning mellan nationerna när det gäller utveckling av gemensamma pansarhjulsfordon, och gemensam livscykelstödsförmåga.
Finska Patria är vald som industriell partner för produktutveckling och Finland är så kallad lead nation för programmet. Det är också en del i det finsk-svenska FISE-samarbetet.