Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Test av ledningsstödsystem under övning med pansarbataljon

FMV genomförde nyligen en verifiering och validering av ledningsstödsystemet LSS Mark. Under en dryg vecka testade man systemet i samarbete med en av Försvarsmaktens pansarbataljoner och FOI.

– Under tiden bataljonen övade anfall kontrollerade vi vad ledningsstödsystemet klarar. Syftet var att svara på frågan hur man kan leda en pansarbataljon med det här systemet, säger Magnus Torneheim, projektledare FMV, verksamhetsområde Test och evaluering.

Fleral stridsfordon 90, med personal ombord, står uppställda på en garageplan.

Verifieringen och valideringen av ledningsstödsystemet LSS Mark inleddes med att valda delar av bataljonen ställde upp fordonen på en garageplan, för att under några dagar testa att sambandet fungerade.

Magnus Torneheim, FMV.

LSS Mark är det taktiska ledningsstödsystemet för markförbanden, som införs förbandsvis i Försvarsmakten med start i armén. Systemet installeras i markförbandens plattformar, som till exempel bandvagnar och stridsvagnar, och gör att krigsförbanden kan ledas i fält från divisionschef till soldat.

– FMV följer upp det tekniska systemet och hur det används av Försvarsmakten, så att vi kan utveckla systemet på bästa sätt, säger Magnus Torneheim.

Verifieringen och valideringen inleddes med att valda delar av bataljonen ställde upp fordonen på en garageplan, för att under några dagar testa att sambandet fungerade. Därefter var det dags att testa systemet i fält.

– De första dagarna hjälpte bataljonen oss så att vi kunde göra ett antal kontrollerade försök och tester. Det var jättehärligt att vi kunde samarbeta på det här sättet i samband med en av Försvarsmaktens övningar, för då fick vi möjlighet att testa det vi behövde tillsammans med kunden.

Nästa steg var att bataljonen övade anfall enligt gällande metoder, där FMV fick möjlighet att titta på flera saker, bland annat hur sambandet fungerar med radioapparater, antenner, mikrofoner och inspelningsmöjligheter.

– Vi tittade också på hur förbandet uppträder, på vilket avstånd de syns med drönare och signalspaning. Vi gjorde massor av små tester, som alla ger svar på frågan om det här är rätt system för att leda en pansarbataljon.  

Människa och teknik

Tidigare har ledningsstödsystemets alla ingående delar, som till exempel kommunikationsnoder, strömförsörjning och Battle Management System, BMS, testats i labbmiljö. Rapporterna därifrån fungerar som underlag vid förberedelserna för testerna i fält.

– Nu testar vi med riktiga förband, med utbildad personal. Det ger också möjlighet att se på interaktionen mellan människa och teknik. Hur uppfattar användarna det här systemet? Är det användbart som det är eller ska informationen presenteras på något annat vis? Får man lagom, för mycket eller för lite information?

Efter testerna i fält fortsatte FMV med att utbilda Försvarsmaktens tekniska personal i att göra teknisk support av systemet.

När utvärderingen är klar kommer FMV Test och evaluering att lämna över rapporten från testerna till programledningen vid FMV och Försvarsmakten.

– Då får förbandschefen svart på vitt att han kan använda systemet, säger Magnus Torneheim.

 

Publicerad: 2024-03-12