Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Två nya kontrakt för Visbykorvetter

FMV och SAAB har tecknat två nya kontrakt gällande Visbykorvetter.

Det ena kontraktet gäller produktdefinitionsfas för nästa generations korvetter till den svenska Marinen, Visby Generation 2. Kontraktet utgör starten på arbetet med att anskaffa Visby Generation 2 och omfattar kravanalyser och framtagande av underlag.

Visby Generation 2 är en utveckling av Visby klass version 5 och kommer bland annat att bestyckas med modernt sjömålsrobotsystem, torpedsystem och luftvärnsrobotsystem.

Det andra kontraktet gäller produktdefinitionsfas för modifiering av de fem korvetterna av Visbyklass version 5. Kontraktet utgör starten på modifieringsarbetet av de fem korvetterna och omfattar kravanalyser och framtagande av underlag.

Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska LV-robot tillföras (ny förmåga), Sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet till ny lätt torped 47.

Det samlade kontraktsvärdet är 190 miljoner kronor.

Publicerad: 2021-01-25