Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Uppgraderad ubåt åter till Försvarsmakten

Ubåten HMS Gotland är nu åter-levererad till Försvarsmakten efter omfattande uppgraderingar.

HMS Gotland. Foto: Glenn Pettersson, Saab Kockums

Gotlandsubåtarna, som byggdes under åren 1990-1997, har tidigare genomgått enklare modifieringar. Den halvtidsmodifiering som genomförs av de två gotlandsubåtarna tar ett helhetsgrepp och ser över hela ubåten och dess installationer för att säkerställa efterfrågad tillgänglighet och prestanda för resterande livslängd.

System och utrustningar som är föråldrade och bedömts svåra att hålla i drift under resterande livstid har uppgraderas eller ersatts. I samband med detta har även behovet av att uppdatera ubåtens befintliga förmågor för att möta nya hotbilder värderats. Vidare handlar halvtidsmodifieringen även om att möta arbetsmiljö- och säkerhetskrav som förändrats sedan ubåtarna byggdes.

Hans Egonsson, projektledare vid FMV, konstaterar att det är ett omfattande modifieringsarbete som genomförs av de 25 år gamla ubåtarna vid Saab Kockums varv i Karlskrona.

– Inom projektet har det producerats mer än 10 000 ritningar och nästan 500 000 produktionstimmar har utförts där det lagts mer än 10 000 nya svetsar. I princip hela ledningssystemet är utbytt, inklusive alla sensor- och vapensystem. I projektet har det genomfört mer än 1500 utbildningstimmar och cirka 360 verifieringsaktiviteter av de tekniska systemen med över 1000 timmar systemprover till sjöss.

Projektledarna vid Saab Kockums, Richard Jonasson, och FMV, Hans Egonsson, gjorde en Coronahälsning och tackade varandra för gott samarbete under modifieringen av HMS Gotland. Foto: Glenn Pettersson, Saab Kockum

Förlängda med två meter

Ubåtarna delas och förlängs med cirka två meter. Modifieringsarbetet inombords har underlättats avsevärt genom att man kunnat arbeta med fri access i och med delningen av ubåtarna.

Många system ombord är omsatta till nya generationer, lednings- och sensorsystemen men också skeppssystemen som producerar tryckluft, kyla och hydraulik och som försörjer många andra system ombord. Övergången till digitala övervakningssystem och att systemen är beroende av varandra gör att integrationen av systemen blir oerhört viktig.

Flera system som installeras på gotlandsubåtarna är samma som de som kommer att installeras på de två nya A26-ubåtarna som FMV ska leverera till Försvarsmakten. Stirlingmotorerna är ett exempel men här finns även passiva och aktiva sonarer, sambandssystem och ledningsstödssystem. Och så optroniken som ersätter det gamla periskopet.

Från periskop till videokamera

Den optroniska masten är en videokamera med mycket finesser, där man på skärmar titta direkt och i efterhand kan analysera det rörliga materialet på en separat konsol efter att man tagit ner optronikmasten under ytan igen.

När besättningen vill spana av ytan, både för säkerheten och för det taktiska nyttjandet av båten, skickar man upp masten under en kort tid, och samlar in bildmaterialet. Sedan kan man analysera materialet i efterhand.

Den luftoberoende Stirlingmotorn har funnits med i de svenska ubåtarna i 30 år. Grundprincipen är fortfarande densamma, men runt omkring har det hänt mycket, digitalt styrsystem, ny generator och återvinning av rest-värmen i avgaserna för att producera hetvatten för komforten ombord är några genomförda åtgärder.

I samband med modifieringarna har även en generalöversyn samt årsöversyn genomförts.

Publicerad: 2020-05-15