Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Viktig milstolpe när HMS Blekinge på allvar växer fram

Under torsdagen genomfördes en stapelbäddsceremoni för HMS Blekinge vid Saab Kockums varv i Karlskrona. Den traditionsenliga ceremonin innebär att ubåtens två första huvudsektioner sätts på plats för att svetsas ihop, vilket symboliserar en viktig milstolpe i arbetet med att ta fram nästa generations ubåtar.

Det här visar att arbetet med nästa generations ubåtar går framåt och ligger i fas.

Veronica Wåtz
projektledare på FMV

HMS Blekinge. Foto: Saab AB

HMS Blekinge. Foto: Saab AB

Foto: Saab AB

Foto: Saab AB

Nästa generations ubåt av Blekinge-klass – även känd under projektnamnet A26 – byggs just nu vid Saab Kockums varv i Karlskrona. Det rör sig om två ubåtar som tillverkas i fem huvudsektioner. Vid torsdagens stapelbäddsceremoni placerades de två första huvudsektionerna av den första ubåten, HMS Blekinge, intill varandra för att sammanfogas.

Följer traditionen

En stapelbäddsceremoni, eller kölsträckning som det heter för ytfartyg, präglas av stor symbolik. Eftersom stapelbäddar länge tillverkades i trä, placerades därför huvudsektionerna av HMS Blekinge på en ekplanka. Ett ytterligare moment i den traditionsfyllda ceremonin – som dessutom sägs bringa tur – är att lägga ett mynt mellan stapelbädden och båtens skrov. Detta mynt pressas in i träet av båtens tyngd och följer sedan båten genom livet.

Vid ceremonin närvarade projektmedlemmarna från FMV, med projektledare Veronica Wåtz i spetsen. Även chefen för Marinmateriel vid FMV, Patric Hjorth samt Roger Lundqvist och Per Fransson båda från FMV fanns på plats. Från Saabs håll närvarade Saab Kockums vd Lars Tossman. Även kommendör Fredrik Lindén, flottiljchef för Första ubåtsflottiljen, samt Blekinge läns landshövding Ulrika Messing fanns med på plats.

Publicerad: 2022-06-30