Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Visbykorvetterna får luftvärnsrobot

FMV har idag tecknat kontrakt med MBDA UK Ltd om att förse korvett typ Visby med luftvärnsroboten CAMM, Common Anti-air Modular Missiles. Korvetterna kommer därmed att förses med det fartygsbaserade luftvärnsrobotsystemet Sea Ceptor. Detta är ett av världens främsta fartygsbaserade korträckviddiga luftvärnsrobotsystem. FMV och Saab Kockums kommer att påbörja installationen i slutet av 2025 med planerad leverans av det första fartyget till Försvarsmakten drygt ett år senare.

Luftvärnsrobot avfyras från ett fartyg.

Korvett typ Visby kommer att förses med luftvärnsroboten CAMM, Common Anti-air Modular Missile och det fartygsbaserade luftvärnsrobotsystemet Sea Ceptor. Foto: MBDA UK Ltd

– FMV:s fokus är, och har varit, att se till så att Försvarsmakten får den här förmågan så snart som möjligt. Vi har arbetat intensivt och fokuserat tillsammans med leverantören MBDA, Saab Kockums och Försvarsmakten för att få allt på plats, säger Per Sundström, projektledare för halvtidsmodifiering av korvett typ Visby på FMV:s verksamhetsområde marin.

En huvuduppgift för projektet, som Försvarsmakten gett FMV, är att tillföra den nya förmågan luftvärnsrobot i samband med halvtidsmodifieringen av Visbykorvetterna. Med luftvärnsrobotar får korvett typ Visby möjligheter att försvara ett avsevärt större område och bekämpa luftmål på längre avstånd. Det kommer alltså att ge en utökad räckvidd för fartygets luftförsvar, jämfört med de räckvidder som de vapensystem som fartygen har idag erbjuder.

Sedan 2021 har FMV tillsammans med Saab Kockums AB bedrivit ett arbete med en så kallad produktdefinitionsfas inför halvtidsmodifieringen av fartygen. Detta arbete har mynnat ut i vald leverantör och luftvärnsrobotsystemet Sea Ceptor.

Fakta Sea Ceptor

  • Sea Ceptor är ett korträckviddigt luftvärnsrobotsystem med räckvidd upp till 25 km
  • Systemet är ett allväderssystem med en robot med radarmålsökare
  • Roboten avfyras med så kallad soft-launch teknik
  • Systemet har en hög eldhastighet och verkan mot många samtidigt inkommande mål
  • Sea Ceptor använder luftvärnsroboten CAMM – en kompakt robot som medger många robotar på mindre fartyg

Data luftvärnsrobot:

  • Vikt: 99kg
  • Längd: 3.2m
  • Räckvidd: 25 km
  • Hastighet: Supersonisk

Publicerad: 2023-11-16