Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Almedalen

Inköpsarbete under Coronapandemin, beställning av högteknologiska produkter och hur man ökar konkurrensen och sänker priserna vid upphandling. Möt våra medarbetare som berättar mer om sitt arbete.

Vad är du intresserad av?

Hur upphandlar FMV produkter och tjänster för att samhället ska få så stor effekt som möjligt av insatta medel? Louise, Magnus och Louise berättar mer. 

Hur gör man när alla vill köpa samma saker? Om inköpsarbete under coronapandemin samt uppbyggnaden av EU:s beredskapslager.

Hur agerar man som inköpare när alla vill köpa samma typ av produkter? Det var en situation som medarbetare på FMV hamnade i under arbetet med att stötta Socialstyrelsen med analyser och upphandlingsstöd under pandemin.

När produkterna ska fram snabbt är det lätt att göra fel vägval med risk för dålig kvalitet. Hur navigerar man i en stormig tid så att sjukvården får rätt materiel? Om detta berättade Louise Johansson, Marknad och inköp FMV.

Talmanus: När alla vill köpa samma saker

Att beställa något som inte finns. Om att leda utveckling av nya högteknologiska produkter.

En bred majoritet bland riksdagens partier har beslutat att rusta upp det svenska försvaret mot bakgrund av ett osäkert omvärldsläge. Försvarsanslaget ökar och med det kraven på snabba leveranser.

En hel del går att köpa in medan annat tar många år att utveckla. Svenska marinens nya ubåtsjakttorped ska skydda svenska farvatten. Magnus Lind vid FMV Marinmateriel berättade om hur man tar ett utvecklingsprojekt i teknikens framkant från start till mål. Vilka är fallgroparna och hur undviker man dem?

Talmanus: Att beställa något som inte finns

Hur nå flexibilitet, ökad konkurrens och sänkta kostnader? Om upphandling med hjälp av dynamiskt inköpssystem.

Dynamiskt inköpssystem (DIS) passar för inköp där tekniken snabbt förändras eftersom kraven specificeras i varje anbudsinbjudan. Antalet leverantörer är obegränsat och nya leverantörer kan ansöka om att kvalificera sig under hela giltighetstiden.

I en aktuell upphandling har styckepriserna för tjänsterna kunnat sänkas med mellan 7 och 42 procent i de kontrakt som tilldelats. DIS infördes i Lagen om offentlig upphandling 2017 och är ett helt elektroniskt förfarande som är mer flexibelt än traditionella upphandlingsförfaranden. Få har lyckats införa detta. Louise Thorfinn från FMV Marknad och inköp berättade om lärdomar av den genomförda upphandlingen.

Talmanus: Dynamiskt inköpssystem