Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Om FMV

Logotyp

FMV:s logotyp består av en ordbild och ett heraldiskt vapen i fastställda proportioner. Logotypen finns i två olika utföranden, svart-vit och negativ (vit).

Dessa två objekt, heraldiskt vapen och ordbild, får endast i undantagsfall separeras eller verka enskilt. Exempel på undantag för applicering kan vara när det finns vissa tekniska begränsningar på tryckytan eller att det inte är praktiskt genomförbart. Undantag beslutas av FMV:s kommunikationsavdelning.

Gällande val av logotyp

Logotypen – avsändaren ska alltid exponeras tydligt. Logotypen finns i olika utföranden. Valet grundar sig på att välja rätt variant och försäkra sig om att exponeringen blir optimal vid placering, exempelvis på färgplatta eller bakgrundsbild.

Publicerad: 2020-03-05