Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Amfibiebataljon 2030

Marin vapenstation

En viktig pusselbit i framtidens amfibieförband är stridsbåtar med integrerad vapenstation. De får stor sensorförmåga som ger hög precision och ökat verkansavstånd för direkt eld.

Stridsbåt HSM med vapenstation

Modifierade stridsbåtar är en viktig del i amfibieförbanden. Nu har de utrustats med vapenstationer för förbättrad spaningsförmåga och träffprestanda. Foto: Saab AB

Integrerad vapenstation på fördäck.

Själva vapenstationen är ett gyrostabiliserat system med eget sikte. Det fungerar med Försvarsmaktens befintliga vapen och ger en väsentligt förhöjd träffprestanda och spaningsförmåga ombord på de olika plattformarna.

Två stridsbåtar ligger vid en klippa i solnedgång.

Nya Stridsbåt 90 HSM får med vapenstationen både ökad precision och ett ökat verkansavstånd. Vapenstationens sensorer ger också ett lyft för förbandet med bland annat förbättrad mörkerförmåga. Skytten kan också sitta skyddad inne i båten.

Ökad spaningsförmåga och precision

FMV har till fram till årsskiftet 2021 - 22 anskaffat och installerat vapenstationer till nya Stridsbåt 90 HSM. Även de livstidsförlängda bevakningsbåtarna har fått vapenstationen.

Själva vapenstationen är ett gyro-stabiliserat system med eget sikte. Det fungerar med Försvarsmaktens befintliga vapen som Kulspruta 58 och 88 samt Granatspruta 92, som monteras ovanpå vapenstationen.

Integrationen med båtarnas ledningsstöd och navigeringssystem gör att man kan ta ut mållägen och rikta verkan på ett helt nytt sätt. Vapenstationens sensorer ger också ett lyft för förbandet med bland annat förbättrad mörkerförmåga.

En stor fördel med vapenstationen är att skytten är skyddad inne i båten samtidigt som man får verktyg för väsentligt förhöjd träffprestanda och spanings-förmåga i alla typer av ljusförhållanden.