Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Avtal om ökad produktion av artilleriammunition

FMV har tecknat avtal med ammunitionstillverkaren Nammo om att stödja projektansökan inom ramen för ASAP-initiativet, Act in Support of Ammunition Production, för investering i ökad produktionskapacitet av artilleriammunition i Sverige. Avtalet syftar till att öka leveranserna av 155 mm artilleriammunition och stärka försörjningssäkerheten.

Den tänka investeringen finansieras till del av svenska staten och till del av EU inom ramen för ASAP. Avtalet omsätts i ett slutligt kontrakt under förutsättning att EU, i konkurrens med andra projektförslag, under första kvartalet 2024 tilldelar medel.

– Vi tar nu nästa viktiga steg för att påskynda investeringar i produktionskapaciteten hos industrin. Därmed kortar vi leveranstider, ökar möjligheten att stödja Ukraina och samtidigt stärks försörjningssäkerheten avseende artilleriammunition i Sverige och Norden på sikt, säger Jonas Lotsne chef för FMV:s verksamhetsområde Armémateriel.

Satsningen är det tredje steget i ett omfattande arbete för att öka produktionen av artilleriammunition och möjliggöra fortsatt stöd till Ukraina. Arbetet sker inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och leds av FMV. Sedan tidigare har de nordiska länderna tecknat ett samarbetsavtal och lagt beställningar för att möjliggöra donationer av ammunition till Ukraina.  

Publicerad: 2024-01-09