Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nato-Industry Forum hölls i Sverige

Den 24-25 oktober gick Nato-Industry Forum av stapeln i Stockholm. Evenemanget samlade ledare från Natos medlems- och partnerländer och försvarsindustrin. Det var första gången som forumet arrangerades av ett land som har status ”invitee”.

Nato-Industry Forum 24-25  oktober i Stockholm.

Nato-Industry Forum 24-25 oktober i Stockholm.

Nato-Industry Forum är det viktigaste evenemanget som på en strategisk nivå stödjer Nato och försvarsindustrins engagemang. Temat för 2023 års upplaga var "Addressing the New Strategic Reality Together". Forumet baserades på de beslut som fattades av stats- och regeringschefer, särskilt de som rör handlingsplanen för försvarsproduktion, vid toppmötet i Vilnius den 11 och 12 juli 2023.

Under dessa två dagar samlades industrichefer, högre civila och militära befälhavare från Nato och nationella tjänstemän, såväl som ledare från andra institutioner, för att dela med sig av sina tankar och insikter om det nya strategiska landskapet. På programmet stod bland annat punkter som standardisering, industrisamverkan, miljöhänsyn och framtidssäkring av kritiska leveranskedjor.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson.

Den första dagen inleddes med ett anförande av FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. Han började med att prata om Rysslands invasion av Ukraina och hur det bidragit till den nya strategiska verkligheten. Som ett exempel på hur vi anpassat oss till denna verklighet lyfte han fram det mellanstatliga avtal som Sverige och Ukraina undertecknat avseende gemensamma försvarsupphandlingar.

– I Vilnius undertecknade jag ett avtal med Ukrainas försvarsminister om att vi ska stödja etableringen och utvecklingen av Ukrainas inköpsorganisation och försvarsupphandling. Detta går helt i linje med vårt mål att möta den nya strategiska verkligheten.

En av huvudpunkterna på programmet var standardisering, och här pratade Göran Mårtensson om vikten av att minska nationella särkrav – dels för att snabba på produktionen, dels för att öka interoperabiliteten. Natos roll i detta är kritisk, och här betonade Göran att Sverige står väl rustade för ett inträde i alliansen.

– När Sverige blir en allierad lovar jag att vi kommer att komma igång snabbt med vårt bidrag till alliansen. Vi kommer att agera solidariskt, vara trovärdiga och pålitliga.

På tal om vad Sverige kan bidra med i Nato lyfte FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson det faktum att vi kan producera ett unikt utbud av försvarsmateriel och att vi befinner oss i teknikens framkant på många områden. Under talet vände sig Göran direkt till industrin när han sa:

– Som ett relativt litet land hade det varit omöjligt att uppnå detta utan ett nära samarbete med både stora och små företag. Jag säger medvetet företag istället för försvarsföretag, eftersom gränserna mellan civil och militär teknik alltmer suddas ut, och det är för mig tydligt att hela den industriella basen är avgörande för att bygga samhällelig motståndskraft och försvar.

Försvarsminister Pål Jonsson.

Försvarsminister Pål Jonsson.

Den andra dagen inleddes av försvarsminister Pål Jonsson som pratade om Sveriges framtida bidrag till Nato, vad vi kan lära oss av kriget i Ukraina och hur vi ska gå tillväga för att gemensamt stärka den försvarsindustriella basen. Angående det sistnämnda så pratade han om vikten av att Nato- och EU-länder fortsätter att investera långsiktigt i försvarsmateriel för att industrin ska ha möjlighet att skala upp och bibehålla en hög produktionsnivå. Han betonade även hur viktigt det är att vi höjer innovationsförmågan genom att göra det enklare att integrera ny teknik i försvarsmateriel.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Näst på scen stod Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, som inledde med att rikta ett stort tack till värdlandet. Han konstaterade att han ”ser fram emot att välkomna Sverige som fullvärdig medlem”, och att det kommer göra ”Nato starkare och Sverige säkrare”. Därefter lyfte han tre huvudanledningar till varför det idag är extra viktigt med ett välfungerade samarbete mellan Natos medlems- och partnerländer och industrin – för att kunna stötta Ukraina, för att kunna stärka Natos avskräcknings- och försvarsförmåga, samt för att kunna bibehålla det tekniska övertaget.

En av huvudtalarna under den andra dagen var Ukrainas minister för strategisk industri, Oleksandr Kamyshin, som avslutade morgonens öppna programpunkt. Likt de föregående talarna betonade han vikten av en ökad produktion av försvarsmateriel; ”This is a war of warehouses”, som han konstaterade. Han passade även på att tacka för det stöd som landet fått, samtidigt som han uppmanade deltagarna att inte underskatta den fortsatta faran med Rysslands invasion av Ukraina.

Efter två dagar fyllda av konstruktiva panelsamtal och dialoger avslutades forumet på eftermiddagen den 25 oktober. Fler bilder, filmer och mer information om evenemanget hittar du på Natos hemsida: NATO-Industry Forum - NATO's ACT

Publicerad: 2023-10-27