Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Startskott för svenskt-ukrainskt samarbete inom försvarsupphandling

I samband med det pågående Nato-toppmötet i Vilnius har FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson och Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov undertecknat ett mellanstatligt samarbetsavtal avseende försvarsupphandling.

Detta innebär att FMV nu kan gå vidare i arbetet med gemensamma försvarsupphandlingar, enligt det regeringsuppdrag som FMV fick tidigare i år. I avtalet ingår också att FMV ska hjälpa den ukrainska regeringens uppbyggnad av en ny försvarsupphandlingsmyndighet, Ukraine Defence Procurement Agency.

Samarbetet som FMV nu inleder med det ukrainska försvarsdepartementet och Ukraine Defence Procurement Agency kommer att stödja Ukrainas utveckling inom försvarsmaterielområdet på både kort och lång sikt.

Vid signeringsceremonin, som hölls på Nato-toppmötet i Vilnius, undertecknade även försvarsminister Pål Jonsson och Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba ett så kallat General Security Agreement, GSA, som är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet att stödja Ukraina. Detta säkerhetsskyddsavtal har FMV förhandlat fram med Ukraina, på uppdrag av regeringen.

– Jag är mycket stolt över att FMV har fått detta breda mandat av Sveriges regering att stödja Ukraina inom vårt expertområde, upphandling och drift av försvarsmateriel. Att få skriva på detta avtal här i Vilnius känns mycket bra. Nu kan arbetet påbörjas, säger Göran Mårtensson.

Göran Mårtensson, generaldirektör FMV, Pål Jonson (M), Sveriges försvarsminister, Dmytro Kuleba, Ukrainas utrikesminister samt Oleksij Reznikov, Ukrainas försvarsminister. Foto: FMV

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson, tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M), Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov i samband med undertecknandet. Foto: FMV

Publicerad: 2023-07-12