Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Owl DualDiode Communication Cards 10G, 2.5G, 1.0G v.7 & v.7t Models

Owl DualDiode Communication Cards 10G, 2.5G, 1.0G v.7 & v.7t Models från Owl Cyber Defense Solutions, LLC är sedan den 11 september 2019 certifierade av CSEC. Certifieringen erkänns inom CCRA, EA-MLA och SOGIS-MRA.

 
Certifierings ID CSEC 2018006
Giltighet CCRA, EA-MLA, SOGIS-MRA
Produktnamn

Owl DualDiode 10G v.7 Communication Cards, Firmware Revision V39
Owl DualDiode v.7 Standard-Capacity 2.5G Communication Cards in Commercial Variation, Firmware Revision V77
Owl DualDiode v.7 Standard-Capacity 2.5G Communication Cards in Industrial Variation, Firmware Revision V77
Owl DualDiode v.7 Standard-Capacity 1.0G Communication Cards in Commercial Variation, Firmware Revision V77
Owl DualDiode v.7 Standard-Capacity 1.0G Communication Cards in Industrial Variation, Firmware Revision V77
Owl DualDiode v.7t Commercial 1.0G Communication Cards, Firmware Revision V75
Owl DualDiode v.7t Industrial 1.0G Communication Cards, Firmware Revision V75

Produktkategori

DualDiode

Produktsäkerhetsdeklaration,
Security Target
Security Target v. 01m (pdf)
Assuranspaket

EAL 4+ AVA_VAN.4

Certifieringsdatum 2019-09-11
Certifieringsrapport Certification Report (pdf)
Certifikat

Certifikat CCRA Owl DualDiode (pdf)

Certifikat SOGIS Owl DualDiode (pdf)

Certifikat EA MLA Owl DualDiode (pdf)

Sponsor Owl Cyber Defense Solutions, LLC
Utvecklare Owl Cyber Defense Solutions, LLC
Evalueringsföretag atsec information security AB