Certifikat utgivna av CSEC

Certifikat omfattas av ömsesidigt erkännande enligt följande CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement), EA-MLA (The EA Multilateral Agreement) och SOGIS-MRA (Senior Officials Group Information Systems Security - Mutual Recognition Arrangement)