Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Certifikat utgivna av CSEC

CSEC certifikat omfattas av ömsesidigt erkännande enligt följande CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement), EA-MLA (The EA Multilateral Agreement) och SOGIS-MRA (Senior Officials Group Information Systems Security - Mutual Recognition Arrangement).

Vad är du intresserad av?

Läs mer granskningsrapporter och certifikat från CSEC