Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Kommunikationsplattform

FMV:s kommunikationsplattform beskriver och illustrerar det som är vår myndighets uppdrag, vision, övergripande mål och grundläggande värderingar. Kommunikationsplattformen beskriver och berättar om myndighetens målgrupper, metoder, aktiviteter, tonalitet, bildspråk, kanaler, grafiska profil och riktlinjer för sociala medier.

Vad är du intresserad av?

Introduktion

FMV:s kommunikationsplattform beskriver och illustrerar det som är vår myndighets uppdrag, vision, övergripande mål och grundläggande värderingar. Kommunikationsplattformen beskriver och berättar om myndighetens målgrupper, metoder, aktiviteter, tonalitet, bildspråk, kanaler, grafiska profil och riktlinjer för sociala medier.

Som myndighet i försvarssektorn utför vi ett viktigt samhällsuppdrag. Myndighetens vision Rätt materiel för ett starkare försvar ska genomsyra hela myndigheten idag – och imorgon.

Göran Mårtensson
Generaldirektör

Göran Mårtensson

Göran Mårtensson

Vi tror att om våra målgrupper vet vad vår myndighet är och gör, finns stora möjligheter att dessa också blir positiva bärare av varumärket FMV. FMV konkurrerar i dag på ett annat sätt än tidigare om den bästa kompetensen på arbetsmarknaden. Det säkerhetspolitiska läget, de kommande årens satsningar på försvaret, den ökade tillgängligheten på information och snabbare spridning av en frivillig/ofrivillig bild av myndigheten gör att varumärket spelar en allt viktigare roll för att göra myndigheten synlig och attraktiv. Dessutom har myndigheten ett demokratiskt ansvar att på ett lättillgängligt sätt informera beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet om vad som är vårt uppdrag, hur vi gör det samt varför.

Kommunikationsplattformen utvärderas och uppdateras löpande. Detta för att kunna ta hänsyn till eventuella förändringar i myndighetens olika riktlinjer, händelser i omvärlden och den digitala utvecklingen på kommunikationsområdet.