Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

För leverantörer och kunder

Systemsäkerhet

Systemsäkerhet innebär att den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten inte oavsiktligt ska skada användare, egendom eller miljö.

Kurser, handböcker och stöddokument

Den utrustning som FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar åt Försvarsmakten ska inte oavsiktligt skada användare, egendom eller miljö.

När FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar materiel åt Försvarsmakten ingår systemsäkerhetsverksamhet av någon omfattning. Arbetet sker i ett samspel mellan industrin, FMV och Försvarsmakten. I arbetet finns en gemensam strävan att skapa säkra system. Ett säkert system ska inte oavsiktligt skada människa, egendom eller yttre miljö.

Här hittar du aktuella kurser och handböcker inom olika systemsäkerhetsrelaterade områden. Denna sida med stöd och råd vad gäller systemsäkerhet vänder sig till personal inom såväl Försvarsmakten, FMV, som berörd industri.

Anmälan

Du anmäler dig via e-post sakerhetskurser.fmv@fmv.se och anger tydligt följande: 

  • Kurs och kursnummer
  • För- och efternamn
  • FM förband / FMV VerkO / företag / annan myndighet
  • Arbetsplatsadress och eventuell avdelning
  • E-postadress
  • Mobiltelefonnummer

För kurserna ProgSäk, SEPS, SFAPL och CE-märkning:

  • Födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD) för tillträde till FMV Tre Vapen

För Fordonssäkerhetskursen:

  • Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX) för tillträde till FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad)
  • Fordonssäkerhetskursen faktureras i efterhand. Ange fakturaadress, (anställd vid FMV anger AO-nr och anställd vid FM anger inköpsordernummer från PRIO) samt relevanta fakturareferenser, t ex inköps- eller ordernummer, kontaktperson etc.

Om ni gör en anmälan av flera elever vid samma kurstillfälle, vänligen notera att eleverna ska stå i prioritetsordning och ha samtliga uppgifter enligt ovan ifyllda. Om exempelvis e-post saknas så kommer eleven inte att få tillgång till de förberedande e-utbildningarna eller kursmaterialet.

Läs mer om kurserna:

Kursen vänder sig till dig som anskaffar tekniska system och produkter, arbetar med systemsäkerhetsanalyser eller fattar systemsäkerhetsbeslut. Den behandlar bland annat regelverk, metodik, beslutssystem samt rollspel. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursen omfattar tre dagar inklusive mellanliggande kvällar och genomförs vid kursgård i Rimforsa. Kurslitteratur är Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet.

Kommande kurser:

2024

Kurs 143
Kursdatum: 20-22 februari
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 144
Kursdatum: 12-14 mars
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 145
Kursdatum: 23-25 april
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 146
Kursdatum: 21-23 maj
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 148
Kursdatum: 10-12 september
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 149
Kursdatum: 1-3 oktober
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 150
Kursdatum: 22-24 oktober
Anmälan senast: 23 september

Kurs 151
Kursdatum: 26-28 november
Anmälan senast: 28 oktober

2025

Kurs 153
Kursdatum: 21-23 januari
Anmälan senast: 20 december

Kurs 154
Kursdatum: 18-20 februari
Anmälan senast: 20 januari

Kurs 155
Kursdatum: 25-27 mars
Anmälan senast: 24 februari

Kurs 157
Kursdatum: 6-8 maj
Anmälan senast: 7 april

Kurs 158
Kursdatum: 20-22 maj
Anmälan senast: 22 april

 

Senare anmälan än sista anmälningsdatum kan göras, om det fortfarande finns platser kvar på kursen.

Kursavgift: 2 000 kr för FM och FMV, 11 000 kr för övriga. Avgifterna är exklusive moms. Kostnad för kost och logi tillkommer, (5 274 kr exkl. moms – 6 099 kr inkl. moms). Den totala kostnaden för kursavgift, kost och logi betalas vid ankomst till kursgården.

Läs mer om kursen Systemsäkerhet (SystSäk)

Kursen vänder sig till dig som anskaffar vapen och ammunition eller arbetar med vapen- och ammunitionssäkerhet. Den behandlar bland annat regelverk, konstruktions- och funktionsprinciper, klassning av ammunition samt metodik. Kursen ges i form av föreläsningar och grupp-arbeten. Kursen omfattar tre dagar inklusive mellanliggande kvällar och genomförs vid kursgård i Rimforsa. Kurslitteratur är FMV Handbok Vapen- och ammunitionssäkerhet.

Kommande kurser:

2024

Kurs 45
Kursdatum: 19-21 mars 2024
Anmälan senast: fullbokad

Kurs 46
Kursdatum: 15-17 oktober 2024
Anmälan senast: 16 september 2024

2025

Kurs 47
Kursdatum: 13-15 maj 2025
Anmälan senast 14 april 2025 

 

Senare anmälan än sista anmälningsdatum kan göras, om det fortfarande finns platser kvar på kursen.

Kursavgift: 2 000 kr för FM och FMV, 11 000 kr för övriga. Avgifterna är exklusive moms. Kostnad för kost och logi tillkommer, (5 274 kr exkl. moms - 6 099 kr inkl. moms). Den totala kostnaden för kursavgift, kost och logi betalas vid ankomst till kursgården.

Läs mer om kursen Vapen- och ammunitionssäkerhet (VAS)

Läs mer om kursen Vapen- och ammunitionssäkerhet (VAS)

Kursen vänder sig till dig som anskaffar fordon, tar fram produkter som ska integreras i fordonssystem eller arbetar med fordonssäkerhet. Den behandlar bland annat regelverk, förvaltningskunskap, klassning av fordon, registreringsbesiktning, CE-märkning, provning, metodik samt integrationsproblematik. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursen omfattar tre dagar och genomförs vid FMTS i Halmstad. Kurslitteratur är FMV Handbok Fordonssäkerhet.

Kommande kurser: 

Kurs 12
Kursdatum: 25-27 juni 2024
Anmälan senast: fullbokad 

Senare anmälan än sista anmälningsdatum kan göras, om det fortfarande finns platser kvar på kursen.

Kursavgift: 1500 kr för FM och FMV, 7000 kr för övriga. Avgifterna är exklusive moms. Hotellkostnad tillkommer.

Läs mer om kursen Fordonssäkerhet (FordonSäk)

Kursen vänder sig till dig som anskaffar programvara eller arbetar med programvara i säkerhetskritiska tillämpningar. Den behandlar bland annat regelverk, standarder, säkerhetsarkitektur, metodik samt integrationsproblematik. Kursen ges i form av föreläsningar. Kursen omfattar en dag och genomförs vid FMV i Stockholm. Kurslitteratur är FMV Handbok Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar.
(Obs! kursen omfattar ej informationssäkerhet)

Kommande kurser:

Kurs nr 18
Kursdatum: 7 maj 2024
Sista anmälningsdag: 8 april

Kurs nr 19
Kursdatum: 17 oktober 2024 på Tre Vapen/Mount Everest
Sista anmälningsdag: 16 september

Kursavgift: 0 kr. Om elev uteblir faktureras 1500 kr.

Läs mer om kursen Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar (ProgSäk)

Kursen vänder sig till dig som anskaffar elektriska produkter och system, arbetar med elsäkerhet och som behöver förstå skillnaden mellan produkter och anläggningar. Den behandlar bland annat regelverk, CE-märkning, standarder, metodik samt användning av produkter i fältmiljö. Kursen ges i form av föreläsningar. Kursen omfattar en dag och genomförs vid FMV i Stockholm. Kurslitteratur är FMV Handbok Elektriska produkter och system.

Kommande kurser:

Kurs nr 28
Kursdatum: 16 maj 2024
Sista anmälningsdag: 16 april

Kurs nr 29
Kursdatum: 14 november 2024 på Tre Vapen/Mount Everest
Sista anmälningsdag: 14 oktober

Kursavgift: 0 kr. Om elev uteblir faktureras 1500 kr.

Läs mer om kursen Säkra elektriska produkter och system (SEPS)

Kursen vänder sig till dig som anskaffar eller arbetar med fältmässiga arbetsplatser som bl a är inrymda i funktionscontainrar, hytter och tält. Den behandlar regelverk, standarder, metodik samt tillämpning i fältmiljö. Kursen ges i form av föreläsningar. Kursen omfattar en dag och genomförs vid FMV i Stockholm. Kurslitteratur är FMV Handbok Säkra fältmässiga arbetsplatser.

Kommande kurs:

Kurs nr 10
Kursdatum: 14 maj 2024
Sista anmälningsdag: 15 april

Kurs nr 11
Kursdatum: 5 november 2024 på Tre Vapen/Skokloster
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Kursavgift: 0 kr. Om elev uteblir faktureras 1500 kr.

Läs mer om kursen Säkra fältmässiga arbetsplatser, SFAPL

Kursen vänder sig till dig som anskaffar tekniska system och produkter och behöver kunskap om hur de ska uppfylla aktuell lagstiftning. Den behandlar regelverket kring tillverkarens ansvar, CE-märkning och harmoniserade standarder, godkännanden från annan part, andra civila regelverk samt hur detta helt eller delvis kan ersätta ett traditionellt systemsäkerhetsarbete. Kursen ges i form av föreläsningar och grupparbeten.

Kursen omfattar två dagar och genomförs vid FMV i Stockholm. Kurslitteratur är Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet.

Kommande kurser:

Kurs nr 7
Kursdatum: 5-6 mars 2024
Sista anmälningsdag: 5 februari

Kurs nr 8
Kursdatum: 6-7 november 2024 på Tre Vapen/Mount Everest
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Senare anmälan än sista anmälningsdatum kan göras, om det fortfarande finns platser kvar på kursen.

Kursavgift: 0 kr. Om elev uteblir faktureras 1500 kr.

Läs mer om kursen CE-märkning och andra civila regelverk

Handböcker och stöddokument: 

Svensk utgåva

H SystSäk 2011 del 1 - gemensam

H SystSäk 2011 del 2 - metoder

Engelsk utgåva

H SystSäk E 2011 Part 1 - common

H SystSäk E 2011 Part 2 – methods

Del 1 – Gemensam

definierar grunderna för Försvarsmaktens systemsäkerhetsverksamhet genom att ange principer för grundläggande riskhantering och kravställning, förekommande roller, deras ansvar och uppgifter i ett livslängdsperspektiv samt deras samverkan.

Del 2 – Metoder

redovisar de aktiviteter (systemsäkerhetsverktyg) som ingår i Försvarsmaktens systemsäkerhetsmetodik. De flesta av aktiviteterna som redovisas i handboken beskrivs utförligare i MIL-STD-882C (pdf)

Handbok Vapen- och ammunitionssäkerhet, H VAS 2020, är en sammanställning av erfarenheter inom vapen- och ammunitionssäkerhet, främst i samband med utveckling. Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk, som alltid ska tillämpas. Om materielsystemet innehåller vapen och/eller ammunition ska även H VAS användas.

Handboken talar om vilka krav som ställs vid främst utveckling och anskaffning av vapen och ammunition. Här finns också materielbetingade krav för vapen och ammunition.

Svensk utgåva

H VAS 2020

H VAS 2012 OBS! Endast som referens. Ersätts av H VAS 2020.

H VAS 2020 Kravlista utgåva 03

H VAS 2020 Kravlista utgåva 03 (pdf)

Engelsk utgåva

H VAS-E 2020

H VAS-E 2012 Only as reference

Requirements and checklist H VAS-E 2020 (word)

Requirements and checklist H VAS-E 2020 (pdf)

Handbok för programvara i säkerhetskritiska tillämpningar, H ProgSäk 2018, är Försvarsmaktens och FMV:s rekommendationer vid anskaffning av programvara i säkerhetskritiska system.

Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk, som alltid ska tillämpas. Handboken innehåller även allmän information om programvarusäkerhet och programvarans roll för systemsäkerheten.

Svensk utgåva

H ProgSäk 2018

Ifyllnadsmall för kravuppfyllnad FMV H ProgSäk

H ProgSäk 2001 OBS! Endast kvar som referens. Ersätts av H ProgSäk 2018

Engelsk utgåva

H ProgSäk E 2018

Handbok Fordonssäkerhet, H FordonSäk 2015, är en sammanställning av lagrum och erfarenheter inom trafikvärdighet för stridsfordon och övriga typer av fordonssystem. Handboken är en handledning och minneslista för personal vid Försvarsmakten, FMV och industrin för frågor om säkerhet för fordonssystem under systemets hela livslängd.

Handboken ska ses som ett komplement till Försvarsmaktens Handbok för systemsäkerhet, H SystSäk 2011. För vissa delsystem kan det även vara svårt att avgöra om det är en trafikvärdighetsfråga, vapenfråga, eller programvarufråga. I dessa fall ska H FordonSäk tillämpas gemensamt med H VAS och H ProgSäk.

Svensk utgåva

H FordonSäk 2015

H FordonSäk E 2015

Handbok Säkra elektriska produkter och system, H SEPS, innehåller principer för tillämpning och tolkning av lagrum, erfarenhetsbaserade säkerhetsrelaterade designkrav inklusive gränsytor som bör beaktas samt rekommenderad verksamhet i syfte att uppnå tolerabel risknivå för elektriska produkter.

H SEPS baseras på Försvarsmaktens syn på systemsäkerhetsverksamheten och grundas på metodiken i Försvarsmaktens handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk.

Svensk utgåva

H SEPS

Referens

FMV Designregel. Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö

Engelsk utgåva

H SEPS

För att öka förtroendet för tekniska system vid utbildning, övning och insats har FMV sammanställt lagar och förordningar samt erfarenheter av säkra konstruktioner för säkra fältmässiga arbetsplatser i till exempel funktionscontainrar, tält och hyddor, på fordon samt för tillfälliga personalutrymmen. Detta för att om möjligt undvika ohälsa och olycksfall vid utformning av denna typ av arbetsplatser i militär miljö. Denna handbok baseras på Försvarsmaktens syn på systemsäkerhetsverksamhet och grundas på metodiken i Försvarsmaktens handbok för Systemsäkerhet, H SystSäk.

För att uppnå kravställd tolerabel risknivå finns såväl generella konstruktionsinriktade krav som verksamhetskrav i H SystSäk och de mer specifika kraven på fältmässiga arbetsplatser i denna handbok. En balanserad kombination av dessa krav rekommenderas.

Denna handbok riktar sig främst till aktörer som anskaffar, modifierar eller hyr in fältmässiga arbetsplatser åt Försvarsmakten.

Svensk utgåva

Handbok för säkra fältmässiga arbetsplatser

Engelsk utgåva

Handbok för säkra fältmässiga arbetsplatser E

Handboken grundar sig på NATO:s STANAG 2010 utg. 6 och 2021 utg. 5 som är styrande dokument. Handbok för militär lastklassificering, H MLC, redovisar hur svenska försvarsmakten förhåller sig till STANAG 2010 utg. 6 och STANAG 2021 utg. 5 vad gäller MLC-klassning och -märkning.

Svensk utgåva

Handbok för militär lastklassificering

FMV ansvarar, på uppdrag från Försvarsmakten, för säkerheten beträffande förnödenheternas funktion, förvaring och transport. Detta kräver en fortlöpande övervakning av ammunitionens tillstånd. Handbok för ammunitionsövervakning, H AmÖ, beskriver och ger råd om hur man på ett framgångsrikt sätt genomför ammunitionsövervakning för att säkerställa tillgängligheten hos ammunition övertiden.

Handbok ammunitionsövervakning är i sig inte ett styrande dokument vilket betyder att de krav som redovisas i handboken endast utgör riktlinjer för verksamheten. Syftet är också att kunna förhindra att olyckor inträffar i förråd eller i samband med transport och användning samt att kunna upptäcka felfunktioner och ge underlag för revidering eller utgallring.

Handboken är främst avsedd att användas av handläggare vid FMV enheter men berör även tillverkare av ammunition varför aktuell industri får tillgång till publikationen.

Handbok för ammunitionsövervakning

Här finns ett antal exempel, mallar och checklistor. Tillsammans med de övriga dokumenten ska de ge vägledning och stöd i systemsäkerhetsarbetet under projektets olika faser.

Vägledning till stöd för leverantörer inför angivande av offerter

Vägledning - Systemsäkerhetsplan, SSPP, till stöd för leverantörer

Guidance to support contractors before issuance of bidding in procurement that also includes system safety

Vägledning Systemsäkerhetsplan som stöd för leverantörer

Vägledning till stöd för leverantörer inför avgivande av offerter i upphandlingar som även inkluderar systemsäkerhetsarbete

Guidance - System Safety Management Plan SSMP to support the suppliers

Vägledning vid utfärdande av restriktioner i beslutsdokument

Vägledning vid utfärdande av restriktioner i beslutsdokument

Systemsäkerhetsplaner

Systemsäkerhetsplan (SSPP) för leverantör

System Safety Management Plan (SSMP)

Systemsäkerhetskrav

Systemsäkerhetskrav i TTEM

Checklista krav i TTEM

Systemsäkerhetskrav i Anbudsinfordran (RFP)

Checklista krav i Anbudsinfordran (RFP)

Systemsäkerhetsarbete under anskaffningsfasen

Checklista riskkällor och farliga tillstånd, svensk - engelsk

Systemsäkerhetsrapport (SAR)

Risklogg 2022 - version 1.0.0

Systemsäkerhetsbeslut

Systemsäkerhetsmeddelande

Systemsäkerhetsutlåtande (SCA)

Systemsäkerhetsdeklaration (SSD) vägledning

Systemsäkerhetsarbete under vidmakthållandefasen

Systemsäkerhetsplan (SSPP) för arbetsgrupp

Jämförelse av aktiviteter

Jämförelse av aktiviteter i H SystSäk 2011 och MIL-STD-882E

Arbetsmiljööverenskommelse för samordningsansvar

Arbetsmiljööverenskommelse avseende samordningsansvar

Publicerad: 2020-03-05