Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sökresultat

Din sökträff gav 68 träffar
01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

Armé Systemledning 28 juni 2022

Är du junior ingenjör och vill jobba med Markförbandens digitalisering?

27 januari 2022

Maria Kjelldorff

Maria Kjelldorff jobbar som ingenjör inom FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel. Maria brinner för sitt jobb och har många järn i elden.

.pdf 2,3 MB

Broschyr FMV 2021

.pdf 8,8 MB

Grafisk profil

.pdf 1,9 MB

Materiel #1 – ett magasin från Försvarets materielverk

08 december 2020

Matteo Perrone

Matteo Perrone har två roller inom FMV:s verksamhetsområde Marin. Dels arbetar han som projektledare inom forskning och teknikutveckling kring undervattenssystem, dels arbetar han som teknisk handläggare med integration av obemannade undervattenssystem.

– Jag skiftar mellan rollerna beroende på vilket projekt jag jobbar med. Det är jättespännande och roligt.

27 januari 2022

Marin Lazarov

Marin Lazarov jobbar inom verksamhetsområde stridsflyg, avdelning grundflygplan. Här är delprojektledare för kommande blockuppgradering av flygplanet JAS39 C/D och dess grundförmåga. Projektet befinner sig i en projektdefinitionsfas där syftet är att studera livstidsförlängande åtgärder för att möjliggöra drift till och med 2035.

06 oktober 2020

Metoder, aktiviteter och tonalitet

Medarbetarna är FMV:s främsta ambassadörer och bärare av vårt unika arbetsgivarvarumärke. I vår kommunikation jobbar vi med medarbetarna som vårt ansikte utåt. På så vis skapar vi igenkänning och stolthet internt samtidigt som vi väcker nyfikenhet externt.

08 december 2020

Madelene Rydén

Madelene Rydén arbetar som strategisk rådgivare vid staben på verksamhetsområde Armémateriel.

– I min roll ingår att hålla samman hela beredskapsarbetet för vårt område. Jag arbetar också med utveckling, planering och intern styrning, men även med hur vi jobbar med rekrytering för att möta kommande behov.

Nyhet 28 februari 2022

FMV får ny chef IT-staben, tillika CIO

Den 1 mars tillträder Mats Elofsson som ordinarie chef för FMV:s IT-stab, tillika CIO, efter att ha varit tillförordnad chef för IT-staben sedan juni 2021. Dessförinnan jobbade han i 27 år med anskaffning inom verksamhetsområde Marin, där han haft  flera olika roller – alltifrån handläggare till projektledare och chef.

Marinmateriel 08 juni 2020

Materielpodden

Vid FMV jobbar team av ingenjörer, jurister, ekonomer och tekniker med upphandlingar och komplexa utvecklingsprojekt, varav många är i teknikens framkant och ställer krav på affärsmässig och teknisk kompetens.

Mikrofon på ett mixerbord
.pdf 356,1 KB

220310 Transkribering_podd_a26.pdf

Armé Systemledning 20 juni 2022

Systemarkitekt Integrerat markbaserat luftförsvar

Armé Soldatburna vapen och utbildningsmateriel 17 juni 2022

Junior ingenjör inom Soldatburna Vapen och Utbildningsmateriel

Flygbassystem 27 juni 2022

Ingenjörer till Flygbassystem

Ledningssystem Mark 30 juni 2022

Juniora systemingenjörer med fokus på ledningsstödsystem

Armé Ammunition och skydd 29 juni 2022

Enhetschef Ammunition och skydd till Armémateriel