Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sökresultat

Din sökträff gav 90 träffar
29 mars 2022

Bidra till ett starkare flygvapen

FMV:s verksamhetsområde Stridsflygsystem söker nu flera systemingenjörer som vill bidra till att Försvarsmakten kan lösa sin uppgift i fred, kris och krig – både idag och i framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

29 mars 2022

Livsavgörande försprång tack vare modern teknik

Vill du jobba med att modernisera den livsavgörande teknik som är till stöd för ledningen av Försvarsmaktens militära operationer? Nu söker vi projektledare och systemingenjörer till FMV:s verksamhetsområde Ledningssystemmateriel.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

29 mars 2022

Bidra till ett starkare flygvapen

FMV:s verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel söker nu flera ingenjörer och projektledare som vill bidra till att Försvarsmakten kan lösa sin uppgift i fred, kris och krig – både idag och i framtiden.

Nyhet 20 januari 2023

Kategoristyrning – ett kraftfullt sätt att jobba

När FMV upphandlar varor och tjänster, så som systemingenjörer, fastighetsservice, skyddade transporter, IT-drift och rekryteringstjänster, som vi återkommande behöver för att utföra vårt uppdrag, använder vi oss av kategoristyrning.

– Det är en metod för att optimera anskaffningsprocessen, som gör att vi får bra koll på verksamhetens behov och krav. Det leder till en bra upphandling och en bra affär, säger Sara Wallman, kategoriledare på avdelningen Gemensamt inom FMV Marknad och Inköp.

Nyhet 20 januari 2023

”Det är roligt att jobba med konsultinköp”

När FMV har behov av tillfällig resursförstärkning eller kompetenser som vi inte har själva, upphandlar FMV Marknad och Inköp konsulter för att stötta verksamheten.

– Vi köper in ganska många olika typer av konsulter, bland annat tekniska konsulter och konsulter inom IT, management, miljö och bemanningskonsulter, säger Joakim Hagelberg, tillförordnad kategoriledare för tekniska konsulter, avdelning Gemensamt vid FMV Marknad och inköp.

29 mars 2022

Bidra till utvecklingen av livsavgörande teknik.

Vill du jobba med utprovning av den livsavgörande teknik som är till stöd för ledningen av Försvarsmaktens militära operationer? Nu söker vi flera medarbetare till vårt provkontor för ledningssystemmateriel i Enköping.

.pdf 2,3 MB

Broschyr FMV 2021

27 januari 2022

Maria Kjelldorff

Maria Kjelldorff jobbar som ingenjör inom FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel. Maria brinner för sitt jobb och har många järn i elden.

08 december 2020

Anna Malmström

Anna Malmström jobbar som inköpare på FMV:s verksamhetsområde Marknad & Inköp. Där ansvarar hon för upphandling av konsulter åt Ledningssystemmateriel.

­– Det bästa med mitt jobb är att jag har kontakt med så många människor. Jag har ett otroligt brett kontaktnätverk med allt från leverantörer och andra inköpare till personer från verksamheten.

22 december 2023

KOM söker oberoende experter

Europeiska kommissionen (KOM) söker oberoende experter som stöd till utvärderingar av EDF-ansökningar fram till och med projektutlysningar för 2027.

.pdf 8,8 MB

Grafisk profil

27 januari 2022

Marin Lazarov

Marin Lazarov jobbar inom verksamhetsområde stridsflyg, avdelning grundflygplan. Här är delprojektledare för kommande blockuppgradering av flygplanet JAS39 C/D och dess grundförmåga. Projektet befinner sig i en projektdefinitionsfas där syftet är att studera livstidsförlängande åtgärder för att möjliggöra drift till och med 2035.

08 december 2020

Matteo Perrone

Matteo Perrone har två roller inom FMV:s verksamhetsområde Marin. Dels arbetar han som projektledare inom forskning och teknikutveckling kring undervattenssystem, dels arbetar han som teknisk handläggare med integration av obemannade undervattenssystem.

– Jag skiftar mellan rollerna beroende på vilket projekt jag jobbar med. Det är jättespännande och roligt.

Matteo Perrone
29 mars 2022

Utprovning av framtidens militära vapensystem

Vill du jobba med utprovning av framtidens militära vapensystem? Nu söker vi medarbetare till norra Europas största provområde över land, Vidsel Test Range. Här sker utprovning, utveckling och övning åt både svenska och internationella kunder.

24 februari 2020

Nationell och internationell samverkan

EU-flaggan
06 oktober 2020

Metoder, aktiviteter och tonalitet

Medarbetarna är FMV:s främsta ambassadörer och bärare av vårt unika arbetsgivarvarumärke. I vår kommunikation jobbar vi med medarbetarna som vårt ansikte utåt. På så vis skapar vi igenkänning och stolthet internt samtidigt som vi väcker nyfikenhet externt.