Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sökresultat

Din sökträff gav 53 träffar
01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

01 oktober 2019

Jobb och karriär

Vi upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan också imorgon. Och dagen efter det. Men vi behöver bli fler. Fler som tänker nytt och bättre. Fler som har nya idéer för framtiden.

27 januari 2022

Maria Kjelldorff

Maria Kjelldorff jobbar som ingenjör inom FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel. Maria brinner för sitt jobb och har många järn i elden.

.pdf 2,3 MB

Broschyr FMV 2021

12 februari 2021

Lediga tjänster på CSEC

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) har inga lediga tjänster just nu.

Varmt välkommen åter! 

Marinmateriel 08 juni 2020

Materielpodden

Vid FMV jobbar team av ingenjörer, jurister, ekonomer och tekniker med upphandlingar och komplexa utvecklingsprojekt - många i teknikens framkant som ställer höga krav på affärsmässig och teknisk kompetens.

Mikrofon på ett mixerbord
08 december 2020

Madelene Rydén

Madelene Rydén arbetar som strategisk rådgivare vid staben på verksamhetsområde Armémateriel.

– I min roll ingår att hålla samman hela beredskapsarbetet för vårt område. Jag arbetar också med utveckling, planering och intern styrning, men även med hur vi jobbar med rekrytering för att möta kommande behov.

Nyhet 28 februari 2022

FMV får ny chef IT-staben, tillika CIO

Den 1 mars tillträder Mats Elofsson som ordinarie chef för FMV:s IT-stab, tillika CIO, efter att ha varit tillförordnad chef för IT-staben sedan juni 2021. Dessförinnan jobbade han i 27 år med anskaffning inom verksamhetsområde Marin, där han haft  flera olika roller – alltifrån handläggare till projektledare och chef.

.pdf 8,8 MB

Grafisk profil

06 oktober 2020

Metoder, aktiviteter och tonalitet

Medarbetarna är FMV:s främsta ambassadörer och bärare av vårt unika arbetsgivarvarumärke. I vår kommunikation jobbar vi med medarbetarna som vårt ansikte utåt. På så vis skapar vi igenkänning och stolthet internt samtidigt som vi väcker nyfikenhet externt.

08 december 2020

Matteo Perrone

Matteo Perrone har två roller inom FMV:s verksamhetsområde Marin. Dels arbetar han som projektledare inom forskning och teknikutveckling kring undervattenssystem, dels arbetar han som teknisk handläggare med integration av obemannade undervattenssystem.

– Jag skiftar mellan rollerna beroende på vilket projekt jag jobbar med. Det är jättespännande och roligt.

27 januari 2022

Marin Lazarov

Marin Lazarov jobbar inom verksamhetsområde stridsflyg, avdelning grundflygplan. Här är delprojektledare för kommande blockuppgradering av flygplanet JAS39 C/D och dess grundförmåga. Projektet befinner sig i en projektdefinitionsfas där syftet är att studera livstidsförlängande åtgärder för att möjliggöra drift till och med 2035.

29 mars 2022

Utprovning av framtidens militära vapensystem

Vill du jobba med utprovning av framtidens militära vapensystem? Nu söker vi medarbetare till norra Europas största provområde över land, Vidsel Test Range. Här sker utprovning, utveckling och övning åt både svenska och internationella kunder.

.pdf 1,9 MB

Materiel #1 – ett magasin från Försvarets materielverk

24 februari 2020

Nationell och internationell samverkan

CSEC är värlsledande inom cybercertifiering och innehar ett högt förtroende i vår omvärld inom cyberområdet. Tillsammans stärker vi IT-säkerheten i världen och ökar tryggheten i våra IT-säkerhetsprodukter.

EU-flaggan
Fartygssystem Karlskrona 09 september 2022

Sambandsingenjör Fartyg

.pdf 356,1 KB

220310 Transkribering_podd_a26.pdf

FMV 15 september 2022

Systemingenjör inom brand och räddning

Artilleri- och Granatkastarsystem 29 september 2022

Självgående systemingenjör till Indirekt eld